• Tiếp nhận hồ sơ, lọc các hồ sơ hợp lệ vào vòng loại và bàn giao lại cho Hội đồng giám khảo chấm tìm ra các hạng mục giải thưởng.
  • Phối hợp cùng Hội đồng giám khảo tổ chức chấm thi, kết nối đối tác công nghệ giúp các thí sinh hoàn thiện hồ sơ ý tưởng bằng bản vẽ 3D.
  • Công bố giải thưởng, trao giải đúng như thể lệ và quy chế.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại, tranh chấp bản quyền.
  • BTC không giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc có sự chênh lệch giữa ý tưởng và bản vẽ nhận hỗ trợ từ đối tác công nghệ dựa trên các nguyên tắc: Đặc thù của nghệ thuật là luôn luôn có khoảng cách lớn giữa ý tưởng và sản phẩm; Thí sinh đã được chọn tự thể hiện hoặc được nhận hỗ trợ; Trách nhiệm đảm bảo tác phẩm thể hiện đúng ý tưởng của mình hoàn toàn thuộc về thí sinh.
  • Tất cả hồ sơ dự thi đạt giải sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban Tổ chức và Thương hiệu AnPro mà không phải trả thêm bất kì một khoản phí nào khác ngoài giải thưởng.