• Gửi hồ sơ ý tưởng đến đúng địa chỉ landing page: phuthuykhonggian.com.
  • Các thí sinh được BTC hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng bởi đối tác tư vấn thiết kế bằng công cụ 3D.
  • Các thí sinh có trách nhiệm phát triển và làm rõ ý tưởng của mình bằng cách hợp tác với các kiến trúc sư (Ban Cố vấn) do BTC hỗ trợ để thể hiện tốt nhất trong khả năng ý tưởng của mình.
  • Ý tưởng đoạt giải và có tính khả thi nhất sẽ có thể được thực hiện trên không gian thực tế với sự chấp thuận của chính quyền địa phương hoặc chủ sở hữu công trình.
  • (Nhóm) Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm bị phát hiện vi phạm, hoặc với các tác giả không chịu trách nhiệm khi bị bên thứ ba tranh chấp bản quyền.
  • Chấp nhận công khai ý tưởng của mình với Ban Cố vấn.